/Susunan Pengurus Perhati-KL Cabang Bengkulu Masa Bakti 2022-2025

Susunan Pengurus Perhati-KL Cabang Bengkulu Masa Bakti 2022-2025

(SK PP Perhati-KL No. 009/SKEP/PP.PERHATI-KL/I/2023)

Ketua             : dr.  Afif Rahmawan, Sp.T.H.T.B.K.L

Sekretaris        : dr. Ruli Fitri Amelia, Sp.T.H.T.B.K.L

Bendahara       : dr. Monna Octavia Rahmawaty, Sp.T.H.T.B.K.L

Bidang I (Pengembangan Pelayanan Keprofesian)

Ketua              : dr. Heru Kurniawan Anwar, Sp.T.H.T.B.K.L

Anggota          : dr. Agrina Nurlisyari, Sp.T.H.T.B.K.L

                          dr. Desy Ambriani, Sp.T.H.T.B.K.L

Bidang II (Hubungan Kebijakan Pemerintah)

Ketua              : dr. Safitri, Sp.T.H.T.B.K.L

Anggota          : dr. Elvien Dwi Saleh, Sp.T.H.T.B.K.L

Bidang III (Sosial – Masyarakat dan Kesejahteraan)

Ketua              : dr. Doharni Damayanti Siregar, Sp.T.H.T.B.K.L

Anggota          : dr. Rama Mandela, Sp. T.H.T – B.K.L

: dr. Yunita Wulandari, Sp.T.H.T.B.K.L

Bidang IV (BHP2A)

Ketua : dr. Ebenson Purba, Sp.T.H.T.B.K.L

Bidang V (BKEK)

Ketua : dr. Syabriansyah, Sp.T.H.T.B.K.L