/Bengkulu

Bengkulu

Pengurus Perhati-KL Cabang Bengkulu Masa Bakti 2022-2025

(SK PP Perhati-KL No. 009/SKEP/PP.PERHATI-KL/I/2023)

Ketua             : dr.  Afif Rahmawan, Sp.T.H.T.B.K.L

Sekretaris        : dr. Ruli Fitri Amelia, Sp.T.H.T.B.K.L

Bendahara       : dr. Monna Octavia Rahmawaty, Sp.T.H.T.B.K.L

Bidang I (Pengembangan Pelayanan Keprofesian)

Ketua              : dr. Heru Kurniawan Anwar, Sp.T.H.T.B.K.L

Anggota          : dr. Agrina Nurlisyari, Sp.T.H.T.B.K.L

                         dr. Desy Ambriani, Sp.T.H.T.B.K.L

Bidang II (Hubungan Kebijakan Pemerintah)

Ketua              : dr. Safitri, Sp.T.H.T.B.K.L

Anggota          : dr. Elvien Dwi Saleh, Sp.T.H.T.B.K.L

Bidang III (Sosial – Masyarakat dan Kesejahteraan)

Ketua              : dr. Syabriansyah, Sp.T.H.T.B.K.L

Anggota          : dr. Doharni Damayanti Siregar, Sp.T.H.T.B.K.L

                         dr. Ebenson Purba, Sp.T.H.T.B.K.L

                         dr. Rama Mandela, Sp. T H T-B K L