Kegiatan BBT di SLB Negeri Semarang dalam Rangka…

1. Nama Kegiatan: Bersih - Bersih Telinga di SLB Negeri Semarang 2. Waktu kegiatan : 28 Februari 2023 3. Tempat Kegiatan : SLB Negeri Semarang 4. Bentuk kegiatan : Bersih-bersih telinga 5. Penanggung jawab kegiatan…